August 25, 2017

Program stypendialny dla studentów

Studia za granicą wiążą się z wieloma dodatkowymi wydatkami chociażby na dojazdy, ubezpieczenie czy zakwaterowanie. Dlatego stworzono programy stypendialne. To forma finansowego wsparcia studentów i jednocześnie wynagrodzenia ich za wysiłek i dokonane osiągnięcia.

Studenci mogą ubiegać się o następujące stypendia:
– za osiągnięcia naukowe: stypendium przeznaczone jest dla studentów z najlepszymi wynikami w nauce i przyznawane jest na podstawie decyzji dziekana,
– Coroczna Nagroda Rektora: specjalna nagroda rektora przyznawana dla grona studentów z wybitnymi osiągnięciami w nauce i wzorową podstawę w reprezentowaniu uczelni,
– stypendium dla najlepszych studentów korzystających z naszego pośrednictwa: Pod uwagę bierzemy nie tylko wyniki, ale też prowadzone badania czy uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach.

Dodatkowy zastrzyk środków finansowych to dla młodego studenta olbrzymia szansa rozwoju poprzez uczestnictwo w rozmaitych, ale często płatnych konferencjach, zajęciach, a także możliwość prowadzenia własnych badań, dlatego warto się o nie starać.