February 11, 2018

Przedmioty pierwszego semestru na wydziale lekarskim Pawła Józefa Safarika (Medycyna ogólna)

Jeżeli planujesz studiować na wydziale lekarskim lub dentystycznym Pawła Józefa Safarika, to przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie dotyczące wszystkich przedmiotów, które obejmują pierwszy semestr.

Poniżej znajdziecie przegląd i opis przedmiotów z pierwszego semestru na kierunku medycyna ogólna w Koszycach. Został on przygotowany przez studenta, który zaliczył je w roku akademickim 2017/2018.

Krótki opis każdego przedmiotu pozwoli Ci zapoznać się z ofertą tego uniwersytetu.

Medical Chemistry

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnych laboratoriach chemicznych. W trakcie każdej lekcji odbywają się dwie części tj teoretyczną i praktyczną. Dzięki takiemu podziałowi każdy student jest przygotowany pod względem merytorycznym by moc dochodzić do otrzymanych wniosków podczas doświadczeń. Główną tematyką jest chemia nieorganiczna i organiczna.

Doświadczenia są bardzo różnorodne i odpowiadają przerabianym tematom.

Ważną cechą tych zajęć jest to, że odbywa się ciągła praca w grupach. Przedmiot kończy się egzaminem pod koniec pierwszego semestru.

W trakcie nauki studenci piszą 3 testy, które obejmują chemię nieorganiczną, organiczną i test praktyczny laboratoryjny.

Chemia jest uważana za najtrudniejszy przedmiot pierwszego semestru.

Przygotowanie do tych testów nie stanowi ogromnego wyzwania, pod warunkiem że każdy student powtarza materiał na bieżąco. Do wszystkich przygotowań wystarczy książka, którą otrzymujemy w pakiecie na początku każdego roku akademickiego oraz znajdujące się na portalu uczelni prezentacje i skrypty.

Medical Biology

Wszystkie zajęcia są prowadzone w pracowniach biologicznych, zaopatrzonych w mikroskopy optyczne pozwalające na codzienna pracę studentów jak i nauczycieli. Na każdych seminariach po omówieniu bieżącego tematu odbywają się doświadczenia m.in w postaci oglądania preparatów pod mikroskopem.

W trakcie nauki odbywają się dwa duże testy, które wymagają gruntownej wiedzy z otrzymanego podręcznika.

Zalecana literatura

  • Židzik, J. et al.: Medical Biology and Genetics, UPJŠ, Košice
  • Mičková, H.: Biology: Practical Lessons, NMP-LF UPJŠ, Košice
  • Nussbaum, R. L. et al.: Thompson & Thompson Genetics in Medicine, W. B. Saunders Comp.,Philadelphia 2001
  • Darnell, J. et al.: Molecular Cell Biology, Scientific American Books, New York, 1990

Anatomy 1

Zajęcia z anatomii składają się na część teoretyczną, którą obejmują wykłady. A także część praktyczną w prosektorium. Anatomia na UPJS składa się z 3 przedmiotów. Jest to Anatomia 1, 2, 3. Pierwsza część tych zajęć obejmuje górną kończynę, a także dolną ze wszystkimi układami – anatomia topograficzna. W trakcie praktycznych zajęć studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę. Asystenci są bardzo pomocni i zawsze chętnie udzielają odpowiedzi.

Wszyscy studenci korzystają z atlasów i notatek sporządzonych w trakcie wykładów. Niekiedy studenci uważają anatomię za równie trudny przedmiot jak chemia.

 Zalecana literatura

  • Kluchová D., Lovásová K., Boleková A.: Guide through anatomy of human body, Košice
  • Drake R., Vogl A. W., Mitchell A. W. M.: Gray’s Anatomy for Students, Churchill Livingstone
  • Platzer W.: Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor System, Thieme
  • Fritsch H., Kuehnel W.: Color Atlas of Human Anat., Vol. 2. Internal Organs, Thieme
  • Kahle W., Frotscher M.: Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 3. Nervous system and sensory organs, Thieme

Medical Ethics

Etyka obejmuje przedmiot, na którym studenci muszą zmagać się z często pojawiającymi się problemami i wyzwaniami w przyszłej karierze medycznej. Przykładem typowych seminariów jest przedstawienie danej sytuacji np. (Pacjent odmówił transfuzji krwi) W tym wypadku każdy student ma prawo wyrazić swoje zdanie co zrobiłby w takiej sytuacji. Przedmiot kończy się egzaminem pod koniec pierwszego semestru.

Medical Terminology

Terminologia obejmuje łacinę i jej wykorzystanie w medycynie. Na lekcjach przerabiamy podstawowe deklinacje, uczymy się czytać i tłumaczyć dane wyrażenia. Jest to bardzo pomocne w przyszłym zawodzie lekarskim, ponieważ możliwa jest komunikacja między wieloma specjalistami z różnych krajów.

Przedmiot kończymy egzaminem, który poprzedzają dwa testy przygotowujące.

Medical Informatics

Informatyka obejmuje zajęcia w dobrze wyposażonych salach komputerowych. Podczas nich uczymy się prawidłowego zarządzania danymi w postaci: liczby pacjentów, wizyt czy prowadzenia karty zdrowia pacjenta. Głównymi programami wykorzystywanymi do pracy są Microsoft Excel. Przedmiot kończy się pod koniec pierwszego semestru. Warto wspomnieć, że podczas testów wymagana jest wiedza praktyczna stosowana na komputerach.

Slovak language 1

Jako że uczymy się na Słowacji – jesteśmy zobowiązani do nauki języka urzędowego. Przygoda z tym językiem zaczyna się od podstaw by móc na początku poradzić sobie z prostymi czynnościami życia codziennego takiego jak: zamówienie takxówki lub pizzy!

Oprócz tego uczymy się języka dziedzinowego, czyli takiego jakiego będziemy używać w szpitalach z pacjentami podczas naszych praktyk na 3 roku studiów.

Na ten przedmiot składają się dwa duże testy.

Sports activities 1

Każdy student pierwszego roku jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Możliwość jest jednak taka, że każdy wybiera dziedzinę sportu jaką danego studenta interesuje. Przyjmuje to postać tenisa, siłowni, aerobik, pływanie, bieganie, wspinaczka czy nawet szachy. Pozycji jest bardzo dużo i każdy znajdzie coś dla siebie.

Mamy nadzieję, że przeczytanie tego artykułu pomogło i pozwoli Wam na świadomy wybór Wydziału Lekarskiego Pawła Józefa Safarika w Koszycach.