March 26, 2018

Przedmioty drugiego semestru na wydziale lekarskim Pawła Józefa Safarika (Stomatologia))

Anatomy 2

W drugim semestrze anatomii studenci uczą się w szczególności o okolicach głowy i szyi. Poznają zarówno budowę i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, jak i szczegółową budowę głowy.

Również w tym semestrze na zaliczenie składają się dwa teoretyczno-praktyczne kolokwia. Anatomia kończy się pisemnym egzaminem w sesji letniej.

Histology and Embryology 2

Podczas drugiego semestru studenci poznają budowę bardziej złożonych tkanek, w tym także tkanek budujących jamę ustną, oraz rozwój embrionalny człowieka.

W trakcie semestru odbywają się dwa ustne kolokwia z wykorzystaniem preparatów. Histologia kończy się dwuczęściowym egzaminem – testowym i ustnym – w sesji letniej.

Medical and Human Biology 2

Drugi semestr biologii skupia się na genetyce – studenci poznają zasady dziedziczenia genów, a także mechanizmy powstawania mutacji.

Podczas semestru studenci piszą dwa testowe kolokwia. Przedmiot kończy się egzaminem ustnym w sesji letniej.

Medical Biochemistry 1

Biochemia składa się z dwóch części – pierwsza w semestrze letnim pierwszego roku, druga w semestrze zimowym drugiego roku. Przedmiot kończy się egzaminem (pisemnym i ustnym) na drugim roku. Egzamin z biochemii jest przez wielu uważany za najcięższy na drugim roku.

Podczas pierwszego semestru nauki studenci poznają podstawowe mechanizmy rządzące ludzkim metabolizmem z biochemicznego punktu widzenia. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach chemicznych. Składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, w trakcie której studenci przeprowadzają eksperymenty chemiczne dotyczące aktualnie omawianego działu. W trakcie semestru są 2 pisemne kolokwia oraz praktyczne zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Medical Biophysics

W trakcie zajęć z biofizyki studenci skupiają się przede wszystkim na zastosowaniu fizyki w medycynie. Podczas zajęć praktycznych w pracowniach fizycznych studenci wykonują eksperymenty fizyczne takie jak elektrokardiogram, badania słuchu, czy pomiary z wykorzystaniem spektrofotometru oraz osmometru.

Pisemny egzamin kończący zajęcia z biofizyki jest przeprowadzany w sesji letniej.

Propedeutic of Dental Medicine 2

W drugi semestrze zajęć z propedeutyki stomatologii studenci poznają zasady preparacji i wypełniania ubytków próchnicowych. Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce z wykorzystaniem modeli fantomowych.

Propedeutyka stomatologii kończy się egzaminem ustnym w sesji letniej.

Slovak Language 2

Po poznaniu podstaw słowackiego w pierwszym semestrze studenci zaczynają się zagłębiać w zawiłości słowackiej gramatyki. Jednak z uwagi na to, że polski i słowacki są do siebie podobne, zazwyczaj ten przedmiot nie sprawia polskim studentom większego kłopotu. Zaliczenie przedmiotu jest w formie egzaminu ustnego w sesji letniej.

Sport Activities 2

Zajęcia z wychowania fizycznego oferują szeroki wachlarz aktywności – każdy student może samodzielnie wybrać sport, który go pasjonuje i rozwijać swoje umiejętności. Wybór jest naprawdę bogaty – począwszy od siłowni, przez aerobik, jogę, pilates, tenisa, bieganie, aż po szachy.