August 22, 2017

Programy studiów i opłaty

Jakie są programy studiów i czesne?

Uniwersytet w Koszycach oferuje studia na kierunkach medycyna ogólna oraz stomatologia. Czas ich trwania wynosi 6 lat, czyli 12 semestrów. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program studiów na obu kierunkach obejmuje zarówno przyswojenie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i szereg zajęć praktycznych, w czasie których studenci zdobywają najważniejsze umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
Roczny koszt studiowania kierunku lekarskiego to 10,5 tys. euro, zaś stomatologii 11 tys. euro, z możliwością rozłożenia opłat na dwie raty. Istnieje również jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 40 euro.

Podobnie jak w ostatnich latach, egzamin wstępny będzie dotyczył dwóch obszarów – biologia i chemia. Same pytania są zaprojektowane jako multiple-choice test – przy każdym pytaniu można wybrać z 8 możliwości. Przy jednym pytaniu można uzyskać maksymalnie 4 punkty, za błędną odpowiedź nie są odejmowane punkty. Aby zostać przyjętym w zeszłym roku trzeba było uzyskać co najmniej 600 punktów (max. 800). 

Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej bazy pytań, do której otrzymasz dostęp za niewielką opłatą.

Liczba studentów zagranicz

Medycyna ogólna

Uniwersytet: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Wydział: Wydział Lekarski w Koszycach

Program studiów: Medycyna ogólna

Długość programu: 6 lat

Czesne: 10,500

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 40€

Liczba przyjętych studentów: 200

O programie studiów: Podczas studiów medycyny v Koszycach studenci zyskają kompleksową teoretyczną i praktyczną wiedzę. Dzięki temu absolwent może pogłębić swoją edukację w dowolnym obszarze specjalizacyjnym i zatrudnic się w szpitalach, laboratoriach, jako ekspert medyczny, w zakładach farmaceutycznych, doradca specjalistyczny w zakresie ubezpieczeń, ale też w obszarze pedagogiki.

Stomatologia Koszyce

Uniwersytet: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Wydział: Wydział Lekarski w Koszycach

Program studiów: Stomatologia Koszyce

Długość programu: 6 lat

Czesne: 11,000 

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 40€

Liczba przyjętych studentów: 40

O programie studiów: Program Stomatologii kształci studentów z praktycznej i teoretycznej strony. Absolwenci opanują podstawowe diagnostyczne, terapeutyczne i zapobiegawcze procedury tak, aby mogli samodzielnie pracować i spełniać się w swoim zawodzie. Absolwenci najczęściej są zatrudniani w leczniczo-prewencyjnym obszarze (dentysta), obszarze naukowo-badawczym, zdrowiu publicznym, farmakoterapii celowej lub na stanowiskach managerskich w zakresie oferowania opieki zdrowotnej