Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki, Koszyce 2024/2025

Kierunki w Koszycach

Wydział lekarski w Koszycach oferuje młodym Polakom prestiżowe kierunki studiów w języku angielskim – medycynę ogólną oraz stomatologię. Długość programu to 12 semestrów – 6 lat. Po ukończeniu, dyplom i tytuł (MUDr i MDDr), który otrzymasz, jest ważny w całej Unii Europejskiej. Jedynym kryterium do przyjęcia jest wynik z egzaminu wstępnego – wynik z polskiej matury i oceny ze świadectwa nie są brane pod uwagę!

Egzaminy wstępne

Daty egzaminów wstępnych w roku akademickim 2024/2025 zostały już opublikowane na oficjalnej stronie uczelni. Egzaminy wstępne odbędą się w wyznaczonych miejscach (w Koszycach, Krakowie i w Warszawie).

Aplikujący mogą podejść do egzaminów w następujących miastach i terminach:

Od 5 lat organizujemy egzaminy wstępne w Polsce, a dokładnie w Krakowie i w Warszawie. W tym roku oferujemy naszym kandydatom następujące terminy:
Za przystąpienie do egzaminu wstępnego w Polsce nie trzeba wnosić dodatkowych opłat. Oprócz tego dla spóźnialskich zorganizujemy również egzamin wstępny w dniu 7 września 2024 r. w Budapeszcie. Osoby decydujące się na tę opcję poprosimy o uiszczenie dodatkowej opłaty.

Zestawy pytań przygotowujących do egzaminu

Na egzaminie będzie 200 zamkniętych pytań – po 100 z chemii i biologii, i będzie trwał 150 minut. Najwyższy możliwy wynik to 800 punktów, a do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 570 punktów. Aby ułatwić Ci przyjęcie na Twój wymarzony kierunek za 130zł oferujemy bazę pytań i odpowiedzi, z której będą losowane pytania na tegoroczny egzamin wstępny!

W bazie łącznie znajduje się po 600 pytań z chemii oraz biologii. Każde pytanie ma 8 możliwych odpowiedzi, z których cztery będą wylosowane na egzamin. 

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować się na egzamin wstępny, potrzebujemy od ciebie:

  • Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
  • Formularz z wybraną datą egzaminu
  • zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 3 miesiące)
  • ksero paszportu lub dowodu osobistego
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • potwierdzenie wpłaty 40 Euro za egzamin wstępny 

    Przystąpienie do rekrutacji z naszą agencją oznacza wiele korzyści (m.in. zniżkę na tłumaczenia przysięgłe w wysokości 25%, całodobową pomoc rezydenta w Koszycach, uproszczony proces rekrutacyjny), a co najważniejsze – pomagamy zupełnie bezpłatnie! (Zainteresowany? Zostaw lajka pod tym filmem oraz odwiedź nasze social media!)

    Po więcej informacji napisz na info@medycynaslowacja.pl lub zadzwoń na 881 755 375. Czasu jest coraz mniej – rozpocznij przygotowania już dzisiaj!