January 27, 2018

Koszyce – Egzamin wstępny 17.06.2020 (środa)

Jeżeli zdecydujesz się na studia medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Chodzi o test pisemny, który składa się ze 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Wszystkie pytania pochodza z bazy pytań, jest to test wyboru z 4 możliwych odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty, całkowita możliwa liczba punktów to 800. Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 600 punktów, czyli 75%.

Miejsce: Trieda SNP 1, Koszyce, 04011

Koszt egzaminu: 40 Euro

Deadline rejestracji: 01.06.2020

Rejestracja: info@medycynakoszyce.pl lub info@medycynaslowacja.pl