August 23, 2017

Jak można się zgłaszać?

Jak można się zgłaszać?

  1. Zadzwoń do nas (+48881755375) lub napisz maila (info@medycynakoszyce.pl)
  2. Wyślemy Ci list z zestawieniem wszystkich dokumentów wymaganych do zapisania się na egzamin wstępny
  3. Dostarczysz nam dokumenty, a my potwierdzimy czy wszystko jest w porządku
  4. Uczelnia wyśle Ci list z zaproszeniem na egzamin wstępny
  5. Napiszesz egzamin wstępny – jeśli go zdasz, otrzymasz końcowe pismo

Dokumenty 

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

1.Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej (dostępny w https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#/home – po wypełnieniu należy wydrukować) – original

2.Kopię paszportu lub dowodu osobistego

3.Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 40€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro), lub

Nazwa banku:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia

Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia

Symbol zmienny: 1024

Symbol stały: 0308

Tytuł płatności: imię i nazwisko

Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

b) za naszym pośrednictwem przelewem krajowym.

Nazwa banku:  BGZ BNP Paribas

Nazwa rachunku: Piotr Zavacky

Numer rachunku: 94160014621838644160000001

Tytuł płatności: imię i nazwisko

4.Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne
tłumaczenie na język słowacki – original

5.Należy wypełnić załącznik wniosku

6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

2 thoughts on “Jak można się zgłaszać?

  • Mam pytania, w jaki sposób powinnam złożyć wszystkie potrzebne dokumenty do rekrutacji? Powinnam je przesłać do Państwa, czy osobiście złożyć na Uniwersytecie?

  • Jeśli Pani chce być pewna to proszę do nas wysłać wszystkie dokumenty i mi ich sprawdzimy, czy czekoś nie brakuje, następne ich Pani wyśle na Uniwersytet.

Leave a Reply to Aleksandra Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *